Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő neve: TAXI BALATONFÜRED


2. Az adatkezelő címe: 8230 Balatonfüred, Ferencsik János utca 20.

3. Az adatkezelő elérhetőségei
E-mail cím: ogeza5@gmail.com
Telefonszám: + 36-20-7517-518

4. Az adatkezelés megnevezése
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

5. A kezelt adatok
* A telefonon történő taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok: megrendelő neve, céges rendelés esetén cégnév, megrendelő telefonszáma.

6. Az adatkezelés célja
* A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a pontos taxi szolgáltatást biztosítsuk. Ezen adatokat az adatkezelő, a saját zárt rendszerében tárolja.
* Személyes adatokat harmadik személyeknek/félnek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
* A vonatkozó jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése.
* Az diszpécserszolgálati tevékenységet végző vállalkozó a tudomására jutott adatokból kizárólag az Utas által megadott nevet és kiállási címet, és szükség esetén a kiállás idejét bocsátja a taxi személyszállítást végző vállalkozó
(Taxi) tudomására. Ezen adatokból az Utas személye nem azonosítható.
* Így a tevékenységet végző vállalkozó biztosítja az Érintett magánszférájának védelmét.

7. Az adatkezelés időtartama
A felhasználó által kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott fuvaradatokat, a Kormány 176/2015. (VII.07-e) Korm. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendelete 16.§ 3) bekezdésének rendelkezése alapján, Bakony Taxi Szövetkezet  legalább 3 hónap időtartamig őrzi meg. 

8. Az adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A megrendelő a módosítás hatálybalépését követő taxi megrendelésével elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

9. Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos jogai.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át.

10. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az ogeza5@gmail.com e-mail címen.

Balatonfüred, 2019. június 20.

Taxi Füred
Taxi Balatonfüred

Linkek: Füreditaxis, Füredtaxi,